Copyright

© Copyright (auteursrecht) Eenvoudig Schoon.  
Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op inhoud (informatie, tekst, beeld, geluid, video, etc)
die u op deze site aantreft bij Eenvoudig Schoon (www.eenvoudigschoon.nl en alle onderliggende pagina’s).


Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere
wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor
uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Eenvoudig Schoon.